Flere utenlandske eiere av norske hytter

Flere utenlandske eiere av norske hytter

Det norske hyttemarkedet opplever en internasjonal renessanse. I løpet av det siste året har det vært en eksplosiv økning i antall utenlandske eiere av norske fjellhytter. Dette skyldes en kombinasjon av Norges attraktive vinterklima og en gunstig valutakurs, som har gjort ferieboliger her til en attraktiv investering for europeere som tyskere, dansker, nederlendere og svensker.
Flere utenlandske eiere av norske hytter

Norges Hytteforbunds rapporter viser at mens norske hytteeieres aktivitet har sunket, har de utenlandske kjøperne fylt dette tomrommet, med en dobling fra det vanlige 1,5 prosent til 4 prosent av alle hyttekjøpere. Lokalt har dette fenomenet demmet opp for noe av etterspørselen etter hytter, spesielt i regioner som Vrådal, hvor hytteeiere ofte leier ut sine feriehjem og dermed skaper økt aktivitet og liv i lokalsamfunnet.

Utviklingen gir også en velkommen støtte til vintersesongen, som har blitt truet av et stagnerende hyttemarked og redusert bruk av hyttene. Norges Hytteforbund ser positivt på denne nye utviklingen, da den ikke bare bidrar til å bevare men også berike den norske hyttekulturen med et internasjonalt preg.